Veiligheid en Hygiëne op Kinderboerderij Geldrop

Veiligheid

Natuurlijk neemt Kasteel Kinderboerderij (beter bekend als Kinderboerderij Geldrop) de coronacrisis serieus. Daarom gelden er extra maatregelen. Lees er meer over op onze hoofdpagina of contactpagina. Onderstaande informatie is ook buiten de coronacrisis geldig en gaat niet verder in op de extra maatregelen.

Veilige omgeving

Kasteel Kinderboerderij wil een zo veilig mogelijke omgeving bieden voor iedereen. Daarom is er een VOG (verklaring omtrent gedrag) voor alle vrijwilligers (de beheerders hebben deze ook) en is er een protocol opgesteld naar de richtlijnen van 'In veilige handen'. Dat gaat onder meer over het bieden van een veilige omgeving waar risico's i.v.m. onwensbare (seksueel getinte) handelingen zo goed mogelijk worden uitgesloten. Ook is er een vertrouwenspersoon aangesteld. Op deze manier willen we iedereen, bezoekers, vrijwilligers en stagiaires, een veilige en prettige omgeving bieden. Kijk ook op www.inveiligehanden.nl voor meer informatie over de richtlijnen.

ANBI, dus recht op informatie

Kasteel Kinderboerderij  is een ANBI (algemeen nut beogende instelling), dat geeft bezoekers en geïnteresseerden recht op bepaalde informatie, zoals de doelstellingen van de boederij en een jaarverslag.
Klik op de titels van de onderstaande documenten om deze te bekijken.

Wanneer een nieuwere versie van een document beschikbaar is, wordt de oude versie z.s.m. op de site vervangen.
Doelstellingen van de kinderboerderij
Jaarverslag van 2018
Het bestuur van Stichting Kasteel Geldrop
De Statuten van Kasteel Geldrop

In 2018 is Ton Klumper afgetreden en Jos de Lange als voorzitter in het bestuur toegetreden.
Hier komt ook nog: De meerjarenvisie van de stichting (2018-2021)
Beloningsbeleid Stichting Kasteel Geldrop

Ons rekeningnummer is NL57RABO0149396198. Het fiscaalnummer van de Kinderboerderij, het RSIN-nummer is 81.27.61.893.

Hygiëne

Kasteel Kinderboerderij  is al jaren bezig om de boerderij en het hele terrein veilig voor elkaar te hebben én te houden, voor zowel de bezoekers als de vrijwilligers. Er zijn veel maatregelen getroffen in verband hiermee. We proberen deze zo duidelijk mogelijk te communiceren. Hieronder worden er een aantal genoemd.

Schoonmaakmiddelen en roosters

De boerderij heeft verschillende schoonmaakmiddelen in gebruik die de hygiëne ten goede komen voor de tafels op het terras en de hokken en stallen. Wc’s worden minimaal één keer per dag schoongemaakt en er hangen op verscheidene plekken temperatuurlijsten (vriezer en koelkast) en afstreeplijsten (bijvoorbeeld wc’s).

Handen wassen, schoenen poetsen

Er zijn op diverse plekken wasbakken en zeeppompjes voor bezoekers om hun handen te wassen en bezems om de schoenen schoon te maken.

Picknicken met uitzicht op de dieren

De eetplaatsen en picknicktafels staan op het terrein buiten de weiden zodat men hygiënisch kan eten (als men eerst de handen wast).

Orde in het winkeltje

De consumpties die we verkopen worden wekelijks besteld en dan ook gecontroleerd op datum en houdbaarheid.

EHBO en Bedrijfshulpverlening

De beheerders en een aantal vrijwilligers hebben een cursus BHV (bedrijfshulpverlening) gevolgd en krijgen 1 x per jaar een herhaling hiervan, aangevuld met extra cursussen. Hierdoor wordt de veiligheid van mens en dier vergroot.

Vuile/ Schone weg

De boerderij zorgt voor een vuile/ schone weg: deze afgescheiden route is alleen voor medewerkers bestemd (met vuile spullen uit hokken en stallen). Dit zorgt ervoor dat bezoekers zo min mogelijk met mest en eventuele bacteriën in aanraking kunnen komen. De mestplaat ligt ook in deze zone. De mestplaat is vloeistofdicht en heeft een drempel zodat er geen vuil water de grond of de sloot in kan stromen.

Schone weiden, schone hokken

De weiden en het hele terrein worden elke dag schoongemaakt en geveegd om zoveel mogelijk uitwerpselen te verwijderen.
De meeste dieren staan in een wei, schuur of hok en bezoekers kunnen zelf kiezen of ze daar naar binnen gaan of niet.

Medisch jaaroverzicht voor de dieren

Er is een medisch jaaroverzicht aanwezig waarop aangegeven wordt welk dier wanneer behandeld moet worden.
De boerderij laat al jaren de schapen en geiten inenten tegen q-koorts en laat een paar keer per jaar de veearts komen om de grote dieren na te laten kijken of in te enten/ te behandelen. De kleine dieren zoals konijnen worden elk jaar ingeënt tegen VHS, VHD2 en Myxomatose, (de konijnenziektes).

Een dierziekte in het land, wat nu?

In het geval van dierziekten worden de op dat moment geldende wettelijke voorwaarden voor kinderboerderijen bij Kinderboerderij Geldrop nageleefd. Via Facebook en de hoofdpagina van de website houden we u dan op de hoogte.

Quarantaineruimte

Er is een aparte quarantaineruimte op het terrein aanwezig. Deze wordt gebruikt voor nieuwe dieren die binnenkomen of als er een dier ziek is. Zo kan het dier apart van de anderen dieren en/ of het publiek staan. Zieke dieren hebben zo alle rust om beter te worden.
Nieuwe dieren verblijven eerst in de quarantaineruimte om te kijken of ze een ziekte bij zich dragen. Na een wettelijk verplichte periode in quarantaine mogen ze vandaaruit naar de publiekskant.

Handboek

Voor de vrijwilligers is er een handboek waarin onder andere de aanbevolen inentingen en voorzorgsmaatregelen in verband met ziekten en hygiëne staan beschreven.